Exportera som pdf Exportera som Excel

Mikrobiologen

Alla | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö
1  till  15  av  24  träffar
  
Namn Kategori
HBsAg (Hepatit B yt-ag) HBV HIV och hepatitvirus
HBsAg (kvantifiering) Hepatit HBV Uppföljning av känd infektion
Helicobacter pylori-ag feces Feces
Helicobacter pylori-ak Bakterieserologi
Helicobacter pylori-DNA (biopsi) Övrigt (bakterier, svamp)
Helicobacter pylori-odling (biopsi) Övrigt (bakterier, svamp)
Hemophilus-ak Haemophilus Bakterieserologi
Hepatit A och hepatit E-ak (aktuell sjukdom) HIV och hepatitvirus
Hepatit A-ak (immunitet) HAV HIV och hepatitvirus
Hepatit B-DNA HBV-DNA Uppföljning av känd infektion
Hepatit C resistensbestämning HCV NS5A-resistens Uppföljning av känd infektion
Hepatit C-ag HCV Uppföljning av känd infektion
Hepatit C-ak HCV HIV och hepatitvirus
Hepatit C-RNA HCV-RNA Uppföljning av känd infektion
Hepatit D-ak HDV Uppföljning av känd infektion
1  till  15  av  24  träffar