Helicobacter pylori-DNA (biopsi)

Mikrobiologen
 • Skruvkorksrör

  Provrör
  Volym 10 mL
  Tillsats
  Märkning Skruvkorksrör
  Prod. nr. 06639910
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Övrigt (bakterier, svamp).

Provtagningsmateriel

Skruvkorksrör med 1 mL steril NaCl-lösning.

Provtagning

Biopsi från magsäck eller tolvfingertarm.

Provhantering

Förvara och transportera provet i kyla.

Metod

Analysen innefattar påvisning av Helicobacter pylori-DNA med PCR teknik och resistensbestämning av klaritromycin.

Utförande laboratorium

Klinisk mikrobiologi och immunologi, Universitetssjukhuset, Lund.

Länk till "Klinisk mikrobiologi, Universitetssjukhuset, Lund" (nytt fönster).

Medicinsk bakgrund

Helicobacter pylori har etiologisk betydelse för gastrit/ulcussjukdom.