Exportera som pdf Exportera som Excel

Mikrobiologen

Alla | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö
1  till  15  av  151  träffar
  
Namn Kategori
Adeno+Rotavirus Tarmvirus
Allmänodling Actinomyces Anaerob odling GBS Grupp B-streptokocker Jästsvamp Listeria Munhåla Sårodling Hud och mjukdelar
Allmänodling annan kateter Hud och mjukdelar
Allmänodling bihåla Luftvägar
Allmänodling biopsi/vävnad Hud och mjukdelar
Allmänodling bröstmjölk GBS Grupp B-streptokocker Jästsvamp Sårodling Hud och mjukdelar
Allmänodling CVK Hud och mjukdelar
Allmänodling urogenitalt Actinomyces GBS Grupp B-streptokocker Jästsvamp Listeria Hud och mjukdelar
Anaplasma-ak (Erlichia) Bakterieserologi
Angina Vincentii Luftvägar
Annan smittspårning smittspårning uppföljning Uppföljning/Smittspårning resistenta bakterier
Anti-HBc Hepatit HBV HIV och hepatitvirus
Anti-HBs Hepatit HBV HIV och hepatitvirus
Arabinitolkvot i urin Svamp
Aspergillus-ag/ak Svamp
1  till  15  av  151  träffar