Allmänodling abscess

Mikrobiologen
 • Flera provrör kan användas

  Volym
  Tillsats
  Märkning
  Prod. nr.
  Beställs på

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Allmänodling vätska/sekret

Provtagningsmateriel

Skruvkorksrör, (Aerob och anaerob blododlingsflaska).

Provtagning

Aspirera abscessinnehåll, byt kanyl och spruta ner materialet i skruvkorksrör (bäst!) eller blododlingsflaskor (acceptabelt).
Spruta som förseglas med s k kombipropp kan lämnas direkt till Mikrobiologiska laboratoriet (endast möjligt inom Ryhov).

Provhantering

Skruvkorksrör förvaras och transporteras i kyla. Blododlingsflaskor förvaras och transporteras i rumstemperatur.
Spruta för anaerobodling lämnas direkt till Mikrobiologiska laboratoriet. Gå direkt med sprutan! Ej vanlig provtransport.

Svar/Bedömning

Relevansen av olika bakteriefynd - patogener, normalflora eller förorening - bedöms med hjälp av lämnade remissuppgifter. Då avgörs om art- och resistensbestämning ska utföras. För att utbytet av undersökningen skall bli så bra som möjligt fordras därför utförliga och relevanta remissuppgifter!

Faktorer som påverkar undersökningens prestanda

Relevanta remissuppgifter saknas: Bakteriefloran i sår kan vara komplicerad och saknas det relevanta remissuppgifter är det svårt att avgöra vilka bakterier som ska rapporteras.

Lång transporttid: Om provet anländer till laboratoriet senare än 2 dygn efter provtagningen kan inte bakteriernas överlevnad garanteras. Anaeroba bakterier är särskilt känsliga.

Svarstid

Vanligtvis 2-7 dagar. De flesta positiva fynd preliminärsvaras efter 1-2 vardagar.
Anaeroba, andra långsamväxande bakterier och jästsvamp kan ta längre tid.
Actinomyces är långsamväxande, odlingen tar upp till 2 veckor.

Utförande laboratorium

Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping