Allmänodling bihåla

Mikrobiologen
 • eSwab

  Provrör
  Volym
  Tillsats
  Märkning eSwab
  Prod. nr. 80061600
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Luftvägar.

Provtagning

Aspirera pus/sekret från bihåla och för över det i skruvkorksröret. Små mängder sekret kan tas med eswab provtagningsset.

Provhantering

Förvara och transportera provet i kyla.

Svar/Bedömning

Påvisade bakterier besvaras. Normalt förekommer inga bakterier i bihålorna. Vid provtagning med pinne kan kontamination från näsans normalflora ske.

Svarstid

2-5 dagar.

Utförande laboratorium

Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Medicinsk bakgrund

Om dränaget från bihålorna upphör pga slemhinnesvullnad ökar möjligheterna för bakteriell tillväxt och purulent sinuit kan utvecklas. Utöver vanliga luftvägspatogener förekommer anaerob blandflora, särskilt vid kronisk och dentogen sinuit.