Allmänodling CDK

Mikrobiologen
 • Skruvkorksrör

  Provrör
  Volym 10 mL
  Tillsats
  Märkning Skruvkorksrör
  Prod. nr. 06639910
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Allmänodling katetrar

Provtagning

Desinfektera hud och instickställe. Huden lufttorkas. Avveckla katetern och klipp av den distala kateterdelen (5 cm) med steril teknik. Håll kateterspetsen med steril pincett och för ner den i sterilt skruvkorksrör. Skruva på korken. Skruvkorksröret måste vara tomt så att ingen utspädning sker.

Analysen påvisar och kvantifierar bakteriekolonisation på kateterns yta. Det är därför den måste hanteras sterilt. 

Provhantering

Förvara och transportera provet i kyla.

Svarstid

2-4 dagar.

Utförande laboratorium

Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Medicinsk bakgrund

Katetrar i blodbanan (CVK, artärnål m fl) koloniseras efterhand med bakterier och/eller svamp. Härifrån kan infektion uppstå och få direkt tillgång till blodbanan. Vid misstänkt sepsis ta även blododling, när man vill spara katetern blododling med tidsskillnad.