Adenovirus-DNA

Mikrobiologen
 • Flera provrör kan användas

  Volym
  Tillsats
  Märkning
  Prod. nr.
  Beställs på

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Övrigt (virus).

Provtagningsmateriel

Serum: Gelrör, gul propp
Helblod: EDTA-rör, lila propp
Csv: Skruvkorksrör
Ögonsekret: Provtagningspinne i skruvkorksrör med koksalt

Provtagning

Minst 0,75 mL provmaterial krävs.

Kapillärprov

Minst 0,75 mL provmaterial krävs.

Provhantering

Förvara provet i kyla. Transportera provet i rumstemperatur eller kyla. Bör vara analyserande laboratorium tillhanda så snart som möjligt.

Svar/Bedömning

Kvantifiering utförs på serum, helblod och Csv. Svar ges i genomekvivalenter per milliliter provmaterial (Geq/ml).

Kvalitativ analys besvaras som Påvisat / Ej påvisat.

Svarstid

Svarstid 2-8 dagar.
Analys utförs 2 ggr/vecka.

Metod

Realtids-PCR

Utförande laboratorium

Klinisk virologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Länk till "Laboratoriemedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg" (nytt fönster).

Medicinsk bakgrund

Adenovirus är DNA-virus varav det finns ett 50-tal olika serotyper som kan orsaka infektion hos människor. Sjukdomsbilden är beroende av vilken virustyp man är infekterad av. Oftast är det luftvägarna som drabbas men infektion med adenovirus kan ge mycket varierande symtom från flera olika organsystem, såsom ögon, tarm och urinvägar. Infektionerna är oftast självläkande men kan vara långdragna. Immunsupprimerade patienter kan drabbas av generaliserad infektion med adenovirus.