Allmänodling bröstmjölk (donator)

Mikrobiologen
 • Skruvkorksrör

  Provrör
  Volym 10 mL
  Tillsats
  Märkning Skruvkorksrör
  Prod. nr. 06639910
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Allmänodling vätska/sekret

Provtagning

Överför så sterilt som möjligt 2-5 mL mjölk till skruvkorksröret. Vid mastit kan prov även tas med eswab provtagningsset.

Provhantering

Förvara och transportera provet i kyla.

Svar/Bedömning

Odling för donationskontroll svaras med kvantifiering av funna organismer samt bedömning om mjölken är mikrobiologiskt tjänlig/ej tjänlig.

Svarstid

2-4 dagar.

Utförande laboratorium

Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Medicinsk bakgrund

Bröstmjölk innehåller främst organismer från hud och bröstkörtel-utgångar. Stafylokocker är vanligast men många andra bakterier och jästsvamp förekommer. För att mjölken ska kunna godkännas för donation utförs mikrobiologisk kontroll.

Vid mastit kan man också odla från mjölken för att få art- och resistensbestämning av orsakande bakterie. Kvantifiering behövs inte då.