Allmänodling bröstmjölk (infektion)

Mikrobiologen
 • Skruvkorksrör

  Provrör
  Volym 10 mL
  Tillsats
  Märkning Skruvkorksrör
  Prod. nr. 06639910
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Allmänodling vätska/sekret

Provtagning

Överför så sterilt som möjligt 2-5 mL mjölk till skruvkorksröret. Vid mastit kan prov även tas med eswab provtagningsset.

Provhantering

Förvara och transportera provet i kyla.

Svar/Bedömning

Relevansen av olika bakteriefynd - patogener, normalflora eller förorening - bedöms med hjälp av lämnade remissuppgifter. Då avgörs om art- och resistensbestämning ska utföras. För att utbytet av undersökningen skall bli så bra som möjligt fordras därför utförliga och relevanta remissuppgifter!

Svarstid

Vanligtvis 2-7 dagar. De flesta positiva fynd preliminärsvaras efter 1-2 vardagar. Vissa långsamväxande bakterier och jästsvamp kan ta längre tid.

Utförande laboratorium

Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping