Allmänodling cervix

Mikrobiologen
 • eSwab

  Provrör
  Volym
  Tillsats
  Märkning eSwab
  Prod. nr. 80061600
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Allmänodling vätska/sekret

Provhantering

Förvara och transportera provet i kyla.

Svar/Bedömning

Relevansen av olika bakteriefynd - patogener, normalflora eller förorening - bedöms med hjälp av lämnade remissuppgifter. Då avgörs om art- och resistensbestämning ska utföras. För att utbytet av undersökningen skall bli så bra som möjligt fordras därför utförliga och relevanta remissuppgifter!

Faktorer som påverkar undersökningens prestanda

Lång transporttid: Om provet anländer till laboratoriet senare än 2 dygn efter provtagningen kan inte bakteriernas överlevnad garanteras. Anaeroba bakterier är särskilt känsliga.

Svarstid

Vanligtvis 2-7 dagar. De flesta positiva fynd preliminärsvaras efter 1-2 vardagar.
Anaeroba, andra långsamväxande bakterier och jästsvamp kan ta längre tid.
Actinomyces är långsamväxande, odlingen tar upp till 2 veckor.

Utförande laboratorium

Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping