Allmänodling blåsa

Mikrobiologen
 • eSwab

  Provrör
  Volym
  Tillsats
  Märkning eSwab
  Prod. nr. 80061600
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Allmänodling vätska/sekret

Provtagning

Sårinfektioner: Ta prov med eswab provtagningsset.

Sår med kontaminerande bakterier ("smetiga sår"): Gör rent såret noggrant med vatten eller koksalt före provtagningen så att de kontaminerande bakterierna reduceras. Ta prov med provtagningspinne från området mellan frisk och infekterad vävnad.

Torra sår eller eksem: Fukta provtagningspinnen med koksalt före provtagningen.

Provhantering

Förvara och transportera provet i kyla.

Svar/Bedömning

Relevansen av olika bakteriefynd - patogener, normalflora eller förorening - bedöms med hjälp av lämnade remissuppgifter. Då avgörs om art- och resistensbestämning ska utföras. För att utbytet av undersökningen skall bli så bra som möjligt fordras därför utförliga och relevanta remissuppgifter!

Faktorer som påverkar undersökningens prestanda

Relevanta remissuppgifter saknas: Bakteriefloran i sår kan vara komplicerad och saknas det relevanta remissuppgifter är det svårt att avgöra vilka bakterier som ska rapporteras.

Såret inte rengjort före provtagning: Patogena bakterier påträffas bara i områden med inflammatorisk aktivitet och de kan vara underrepresenterade om såret är dåligt rengjort före provtagning.

Lång transporttid: Om provet anländer till laboratoriet senare än 2 dygn efter provtagningen kan inte bakteriernas överlevnad garanteras. Anaeroba bakterier är särskilt känsliga.

Svarstid

Vanligtvis 2-7 dagar. De flesta positiva fynd preliminärsvaras efter 1-2 vardagar. Vissa långsamväxande bakterier och jästsvamp kan ta längre tid.

Utförande laboratorium

Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping