Hepatit C-ag

Mikrobiologen
 • Vakuumrör med gel

  Provrör
  Volym 4 mL
  Tillsats Gel+koagulationsaktivator
  Märkning Gul propp
  Prod. nr. 25047201
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Uppföljning av känd infektion.

Kapillärprov

Microtainerrör med gel (gul propp). Minsta mängd serum 1,5 mL.

Provhantering

Prov centrifugeras i 10 min.
Förvara och transportera provet i rumstemperatur eller kyla.

Svar/Bedömning

Besvaras som påvisat/ej påvisat och med koncentration (fmol/L). Förklarande kommentar vid behov.

Faktorer som påverkar undersökningens prestanda

Prover från patienter som behandlas med heparin kan vara ofullständigt koagulerade och förekomsten av fibrin kan ge upphov till otillförlitliga resultat.
Kraftigt hemolyserade prover kan inte användas.
Prover som är uppenbart mikrobiellt kontaminerade kan inte användas.

Svarstid

1-3 dagar.

Metod

Analysen utförs med CMIA-teknik (kemiluminiscens mikropartikel immunoassay).

Utförande laboratorium

Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Medicinsk bakgrund

Hepatit C-virus (HCV) sprids i huvudsak som blodsmitta. Det har stor utbredning bland iv-missbrukare och har gett upphov till transfusionshepatit. Förloppet kan vara kroniskt och då finns en korrelation till levercancer. Sjukdomen kan behandlas med antivirala medel. Antikroppsanalys utförs på riskgrupper för blodsmitta samt vid utredning av leversjukdom. Blodgivare screenas. Hos redan känd bärare kan HCV-antigen och virusnukleinsyra (HCV-RNA) påvisas och kvantifieras.