Hepatit C-RNA

Mikrobiologen
 • Vakuumrör

  Provrör
  Volym 3 mL
  Tillsats EDTA
  Märkning Lila propp
  Prod. nr. 17750200
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Uppföljning av känd infektion.

Provtagning

2st EDTA-rör à 3mL (lila propp).
Gelrör (gul propp) går också bra, men rekommenderas ej om genotypning önskas.

Provhantering

På vardagar skickas proverna ocentrifugerade till Ryhov. Ocentrifugerade prover bör anlända till analyserande laboratorie inom 24h.

Då proverna beräknas ankomma till Ryhov efter kl 16 fredag och dag före helgdag, samt under helgen ska de centrifugeras i 10 minuter vid 2000xg och hällas av i två sterila rör (t.ex. två "urinrör").

Proverna fryses sedan i -70° C (alternativt i -20° C).

Minst mängd: 700 µL plasma eller serum (ca 4-5 kap. EDTA/gelrör).
Förvaras och transporteras i kyla alt. fryst.

Faktorer som påverkar undersökningens prestanda

Prover från patienter som behandlas med heparin kan vara ofullständigt koagulerade och förekomsten av fibrin kan ge upphov till otillförlitliga resultat.
Kraftigt hemolyserade prover kan inte användas.
Prover som är uppenbart mikrobiellt kontaminerade kan inte användas.

Svarstid

HCV-RNA analyseras på annat laboratorium (se nedan), och besvaras i regel inom 1-2 veckor. Genotypning tar något längre tid.

Metod

RNA påvisas med PCR.

Utförande laboratorium

Klinisk mikrobiologi, Universitetssjukhuset, Linköping.

Länk till "Klinisk mikrobiologi, Universitetssjukhuset, Linköping" (nytt fönster).

Medicinsk bakgrund

Hepatit C-virus (HCV) sprids i huvudsak som blodsmitta. Det har stor utbredning bland iv-missbrukare och har gett upphov till transfusionshepatit. Förloppet kan vara kroniskt och då finns en korrelation till levercancer. Sjukdomen kan behandlas med antivirala medel. Antikroppsanalys utförs på riskgrupper för blodsmitta samt vid utredning av leversjukdom. Blodgivare screenas. Hos redan känd bärare kan HCV-antigen och virusnukleinsyra (HCV-RNA) påvisas och kvantifieras.