Hepatit A-ak IgG (immunitet)

Mikrobiologen
 • Vakuumrör med gel

  Provrör
  Volym 4 mL
  Tillsats Gel+koagulationsaktivator
  Märkning Gul propp
  Prod. nr. 25047201
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

Klinisk mikrobiologi / HIV och hepatitvirus.

Kapillärprov

Microtainerrör med gel (gul propp). Minsta mängd serum 100 µL.

Provhantering

Prov centrifugeras i 10 min.
Förvara och transportera provet i rumstemperatur eller kyla.

Svar/Bedömning

IgG-antikroppar mot Heptatit A besvaras som Påvisat/Ej påvisat. En sammanfattande kommentar lämnas. Remitterande läkare kontaktas på telefon vid behov.

Faktorer som påverkar undersökningens prestanda

Prover från patienter som behandlas med heparin kan vara ofullständigt koagulerade och förekomsten av fibrin kan ge upphov till otillförlitliga resultat.

Kraftigt hemolyserade prover kan inte användas.
Prover som är uppenbart mikrobiellt kontaminerade kan inte användas.

Svarstid

3-4 dagar.

Metod

Hepatit A analyseras med CMIA-teknik (kemiluminiscens mikropartikel immunoassay).

Utförande laboratorium

Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Medicinsk bakgrund

Hepatit A-virus (HAV) sprids som tarmsmitta med förorenat vatten och föda samt vid nära kontakt. De flesta smittas utomlands även om inhemska utbrott förekommer. Inkubationstiden är 2-6 veckor. Förloppet är oftast godartat och viruset ger ej kronisk hepatit. Både IgM- och IgG-antikroppar bildas tidigt vid sjukdom. Genomgången infektion IgG-antikroppar och livslång immunitet. Fynd av IgG-antikroppar kan även härröra från tidigare vaccination mot HAV.