Helicobacter pylori-odling (biopsi)

Mikrobiologen
 • Skruvkorksrör med koksalt

  Provrör
  Volym 1 mL
  Tillsats
  Märkning Rör med koksalt
  Prod. nr.
  Beställs på

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Övrigt (bakterier, svamp).

Provtagningsmateriel

Skruvkorksrör med steril NaCl-lösning: Provet hållbart i 24h

Portagerm Pylori-flaska: Provet hållbart i 48h

Provtagning

Biopsi tagen via gastroskop från antrumslemhinnan, helst från område utan synlig förändring.

Patienten bör vara fastande och inte ha fått ulcusterapi de senaste fyra timmarna före provtagning.

Biopsier tas från ventrikelns antrala delar från intakt slemhinna i samband med gastroskopi. Om mucosan är inflammerad kan biopsi tas från rött område.

Bakterierna är mycket känsliga för uttorkning och biopsierna måste täckas helt av transportmediet.

Provhantering

Förvara och transportera provet i kyla.

Skruvkorksrör med steril NaCl-lösning: Provet hållbart i 24h

eller Portagerm Pylori-flaska: Provet hållbart i 48h

Svarstid

Svar lämnas efter 8 -10 dagar.
Resistensbestälmning avseende metronidazol, klaritromycin, amoxicillin och doxycyklin utförs.

Utförande laboratorium

Klinisk mikrobiologi, Universitetssjukhuset, Linköping.

Länk till "Klinisk mikrobiologi, Universitetssjukhuset, Linköping" (nytt fönster).