Hemophilus-ak

Mikrobiologen
 • Vakuumrör med gel

  Provrör
  Volym 4 mL
  Tillsats Gel+koagulationsaktivator
  Märkning Gul propp
  Prod. nr. 25047201
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Bakterieserologi.

Provtagning

Minsta provmängd: 150 µl serum.

Provhantering

Prov centrifugeras i 10 min.
Förvara provet kylt. Kan transporteras i rumstemperatur eller kyla.

Metod

Antikroppar påvisas med EIA-teknik (enzyme immunoassay).

Utförande laboratorium

Klinisk mikrobiologi och immunologi, Universitetssjukhuset, Lund.

Länk till "Klinisk mikrobiologi, Universitetssjukhuset, Lund" (nytt fönster).

Medicinsk bakgrund

Analysen används för att bedöma effekt av vaccination (i spädbarnsåldern) och vid utredning av ökad infektionskänslighet. Endast IgG-antikroppar mot Hemophilus influenzae b kapselpolysackarid (Hib-PS) påvisas.

Från epidemiologiska studier kan man anta att skydd föreligger om serumkoncentrationen av specifika antikroppar överstiger 1 mg/L. Vid lägre antikroppsnivå kan skydd ändå ofta förekomma pga. immunologiskt minne, men är mer osäkert.