Hepatit A och hepatit E-ak IgG och IgM (aktuell sjukdom)

Mikrobiologen
 • Vakuumrör med gel

  Provrör
  Volym 4 mL
  Tillsats Gel+koagulationsaktivator
  Märkning Gul propp
  Prod. nr. 25047201
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

Klinisk mikrobiologi / HIV och hepatitvirus.

Kapillärprov

Microtainerrör med gel, (gul propp). Minsta mängd serum 200 µL.

Provhantering

Prov centrifugeras i 10 min.
Förvara och transportera provet i rumstemperatur eller kyla.

Svar/Bedömning

IgM- och IgG-antikroppar mot Heptatit A och Hepatit E besvaras som Påvisat/Ej påvisat. En sammanfattande kommentar lämnas. Remitterande läkare kontaktas på telefon vid behov.

Faktorer som påverkar undersökningens prestanda

Prover från patienter som behandlas med heparin kan vara ofullständigt koagulerade och förekomsten av fibrin kan ge upphov till otillförlitliga resultat.

Kraftigt hemolyserade prover kan inte användas.
Prover som är uppenbart mikrobiellt kontaminerade kan inte användas.

Svarstid

3-4 dagar.

Metod

Hepatit A analyseras med CMIA-teknik (kemiluminiscens mikropartikel immunoassay).
Hepatit E analyseras med CLIA-teknik (kemiluminiscens immunoassay).

Utförande laboratorium

Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Medicinsk bakgrund

Hepatit A-virus (HAV) och hepatit E-virus (HEV) är RNA-virus och sprids som tarmsmitta med förorenat vatten och föda samt vid nära kontakt. De flesta smittas utomlands även om inhemska utbrott förekommer. Inkubationstiden är 2-6 veckor. HAV och HEV ger inflammation i levern och symtom såsom feber, illamående, kräkningar och så småningom ev ikterus. Subkliniska infektioner förekommer. Förloppet är oftast godartat och HAV och HEV ger ej kronisk hepatit. Immunsupprimerade personer kan dock få långdraget förlopp. Både IgM- och IgG-antikroppar bildas tidigt vid sjukdom. IgM kan påvisas upp till 2-6 månader.

Genomgången infektion (och för HAV även vaccination) ger kvarstående IgG-antikroppar. Efter genomgången HAV-infektion erhålls livslång immunitet, men det är oklart hur länge en eventuell immunitet kvarstår efter en HEV-infektion. Hepatit A och hepatit E klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarliga sjukdomar och inträffade fall ska smittskyddsanmälas. Vid misstanke om inhemsk smitta ska den lokala smittskyddsenheten kontaktas omgående.