Helicobacter pylori-ag feces

Mikrobiologen
 • Rör med sked

  Provrör
  Volym
  Tillsats
  Märkning Rör med sked
  Prod. nr. 03048600
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Feces.

Provtagning

Minst 2 mL feces i särskilt fecesrör med sked. Analysen kan ej utföras på prov taget med vanlig eswab-pinne för fecesodling.

Provhantering

Analysen är avsedd att utföras på färska eller frysta fecesprov. Testet är inte lämpligt för fecesprov i transportmedium eller konserveringmedel. Om provet är mikrobiologilaboratoriet tillhanda inom 72 h ska provet förvaras och transporteras i kyla. Dröjer det mer än 72 h ska provet frysas och skickas fryst. Upprepad infrysning och upptining bör undvikas.

Intag av protonpumpshämmare inom 2 veckor före provtagning kan orsaka falskt negativa analysresultat. Efter eradikeringskur bör man vänta minst 2 veckor innan prov för behandlingskontroll tas.

Svar/Bedömning

Helicobacter pylori-antigen besvaras som Påvisat/Ej påvisat, samt vid behov med förklarande kommentar.

Faktorer som påverkar undersökningens prestanda

Analysen är avsedd att utföras på färska eller frysta fecesprov. Testet är inte lämpligt för fecesprov i transportmedium eller konserveringmedel. Färsk feces klarar sig utan kyla i tre dygn. Dröjer det mer än 72 h innan provet når laboratoriet ska det frysas. Upprepad infrysning och upptining bör undvikas.

Intag av protonpumpshämmare inom 2 veckor före provtagning kan orsaka falskt negativa analysresultat. Efter eradikeringskur bör man vänta minst 4 veckor innan prov för behandlingskontroll tas.

Svarstid

Analysen utförs 2-3 gånger/vecka

Metod

Helicobacter pylori-antigen påvisas med CLIA-teknik (chemiluminiscens immunoassay).

Utförande laboratorium

Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Medicinsk bakgrund

Helicobacter pylori har etiologisk betydelse för gastrit/ulcussjukdom. Antigen-påvisning i feces kan användas för både diagnostik och uppföljning. Analysen är icke-invasiv, användbar på barn (som har sämre antikroppssvar) och kan tas en månad efter avslutad behandling för att identifiera patienter med misslyckad eradikering.

Behandlingsresultatet kan även följas serologiskt. Antikroppstitern korrelerar väl med förekomst av bakterier i duodenal/ventrikelslemhinnan. Prov tas då 3-6 mån efter behandlingen. (Analysen Helicobacter pylori-antikroppar utförs på annat laboratorium).