Hepatit C resistensbestämning

Mikrobiologen
 • Flera provrör kan användas

  Volym
  Tillsats
  Märkning
  Prod. nr.
  Beställs på

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Uppföljning av känd infektion.

Provtagning

Minst 2 mL plasma eller serum (vilket motsvarar 2 st EDTA-rör á 3 mL eller 2 st gelrör á 4 mL).

Provhantering

Provrören centrifugeras i 10 min vid 2000xg, hälls av till ett sterilt rör (t.ex. ett 10 mL skruvkorksrör) och förvaras i kyla i väntan på transport (detta gäller även över helgen).

Svarstid

Resistensbestämning utförs ca 1 ggr/vecka. Analysen besvaras oftast inom 2-3 veckor.

Metod

Genotypisk mutationsbestämning genom sekvensering av genen för NS5A. Möjlighet finns även för sekvensering av NS3.

Utförande laboratorium

Klinisk virologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Länk till "Laboratoriemedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg" (nytt fönster).

Medicinsk bakgrund

Hepatit C-virus (HCV) sprids i huvudsak som blodsmitta. Det har stor utbredning bland iv-missbrukare och har gett upphov till transfusionshepatit. Förloppet kan vara kroniskt och då finns en korrelation till levercancer. Hepatit C kan behandlas med antivirala medel, och numera kan de flesta patienter botas från sin infektion. Naturligt förekommande virusvarianter som ger upphov till nedsatt känslighet för främst NS5A-hämmare påverkar till viss del sanno¬likheten att bli botad efter behandling, framförallt vid infektion med HCV genotyp 1a eller 3, varför resistensbestämning då kan vara aktuellt.