Helicobacter pylori-ak

Mikrobiologen
 • Vakuumrör med gel

  Provrör
  Volym 4 mL
  Tillsats Gel+koagulationsaktivator
  Märkning Gul propp
  Prod. nr. 25047201
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Bakterieserologi.

Kapillärprov

Microtainerrör med gel, (gul propp). Minsta mängd serum 200 µL.

Provhantering

Prov centrifugeras i 10 min.
Förvara provet kylt. Kan transporteras i rumstemperatur eller kyla.

Svar/Bedömning

Vid behandlingskontroll undersöks tidigare prov parallellt. Svaret kommenteras.

Svarstid

Analystid 1-2 veckor. Analys utförs varje vecka.

Metod

Antikroppar påvisas med EIA-teknik (enzyme immunoassay).

Utförande laboratorium

Klinisk mikrobiologi, Karolinska Universitetssjukhuset.

Länk till "Klinisk mikrobiologi, Karolinska Universitetssjukhuset" (nytt fönster).

Medicinsk bakgrund

Helicobacter pylori har etiologisk betydelse för gastrit/ulcussjukdom. Antigen-påvisning i feces kan användas för både diagnostik och uppföljning. Analysen är icke-invasiv, användbar på barn (som har sämre antikroppssvar) och kan tas en månad efter avslutad behandling för att identifiera patienter med misslyckad eradikering. Behandlingsresultatet kan även följas serologiskt. Antikroppstitern korrelerar väl med förekomst av bakterier i duodenal/ventrikelslemhinnan. Prov tas då 3-6 mån efter behandlingen.