Exportera som pdf Exportera som Excel

Mikrobiologen

Alla | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö
1  till  5  av  5  träffar
  
Namn Kategori
Nasofarynxodling Luftvägar
Nedre luftvägsodling, cystisk fibros Sputum Larynxprov Cough swab CF Luftvägar
Neoehrlichia mikurensis-DNA Övrigt (bakterier, svamp)
Norovirus (feces) Calicivirus vinterkräksjuka Feces
Norovirus (kräkning) Calicivirus vinterkräksjuka Övriga virus
1  till  5  av  5  träffar