Norovirus (feces)

Mikrobiologen
 • Rör med sked

  Provrör
  Volym
  Tillsats
  Märkning Rör med sked
  Prod. nr. 03048600
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Feces.

Provtagning

För bästa resultat: 2 mL feces i särskild fecesburk med sked. Minsta provmängd 0,5 mL.

Analysen kan EJ utföras på prov taget med vanlig eswab-pinne för fecesodling.

Provhantering

Förvara och transportera provet i kyla.

Svarstid

Inom 4 timmar.

Metod

Nukleinsyre-påvisning (PCR).

Utförande laboratorium

Klinisk kemi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.
Klinisk kemi, Värnamo sjukhus.
Klinisk kemi, Höglandssjukhuset, Eksjö.

Medicinsk bakgrund

Calicivirus (Norovirus och Sapovirus) orsakar "vinterkräksjuka" med kräkningar, diarré, buksmärtor, huvudvärk, feber och muskelvärk. Inkubationstiden är 1/2-2 dygn. Symtomen varar sedan 1/2-5 dygn. I akutfasen finns viruspartiklar i mycket stor mängd i kräkning och feces. Infektionen sprids mycket effektivt via vatten, födoämnen och personkontakt då 10-100 viruspartiklar kan räcka för att ge sjukdom.

Norovirus grupp 2 står för 90% av insjuknanden i vinterkräksjuka, grupp 1 för 5%. Återstående 5% orsakas av sapovirus, som i princip bara påvisas vid utbrott i boendemiljöer som barnhem och äldreboenden.