Nasofarynxodling

Mikrobiologen
 • eSwab för nasopharynx

  Provrör
  Volym
  Tillsats
  Märkning eSwab
  Prod. nr. 80061700
  Beställs på Länsförsörjning

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Luftvägar.

Provtagning

För provtagningspinnen längs näsgolvet, till bakre farynxväggen. Undvik kontakt med näsans slemhinnor. Låt pinnen ligga kvar några sekunder.

Till små barn går det att använda den mindre Eswab-pinnen med blå kork.

Se även:

"Streptokocker grupp B" (nytt fönster)

Provhantering

Förvara och transportera provet i kyla.

Svar/Bedömning

Haemophilus influenzae, pneumokocker, ß-hemolytiska streptokocker och Moraxella catarrhalis har klinisk betydelse. De tre förstnämnda går i princip alltid att behandla med penicillin V, medan M. catarrhalis är känslig för t. ex. erytromycin och amoxicillin/klavulansyra. Stafylokocker är nästan alltid kontaminerande näsflora. Meningokocker finns hos ca 10% av friska personer och svaras bara ut vid denna frågeställning.

Svarstid

2-4 dagar.

Utförande laboratorium

Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Medicinsk bakgrund

Bakteriefloran i nasofarynx avspeglar delvis förhållandena i luftvägarna. Upp till 3 års ålder är så gott som alla barn koloniserade med en eller flera luftvägspatogener utan att det behöver ha någon betydelse. Hos friska vuxna är siffran 10%. Fynd vid NPH-odling ger god vägledning vid akut mediaotit samt vid pneumoni och kan vara av värde vid långdragen hosta hos barn. Däremot ger fynden i NPH dålig vägledning vid kronisk bronkit, sinuit, halsont och snuva. NPH-odling rekommenderas också vid undersökning av bärarskap av meningokocker.