Nedre luftvägsodling, cystisk fibros

Mikrobiologen
 • Provtagningsburk för sputum (03308600) och transportburk (03308601). Beställs var för sig.

  Provrör
  Volym
  Tillsats
  Märkning Sputumburk
  Prod. nr. 03308600, 03308601
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Luftvägar.

Provtagningsmateriel

Transportkärl med ytterhylsa för sputum (20 mL) eller Eswab-rör.

Provtagning

Prov för sputumodling bör om möjligt tas innan behandling med antibiotika inleds. Det bästa materialet får man på morgonen direkt när patienten vaknar, eller i samband med andningsgymnastik. Tillblandning av saliv (som innehåller massor av ointressanta bakterier) kan minimeras om patienten först tar ut eventuell protes och sköljer munnen noggrant med vatten. Patienten uppmanas att inte spotta saliv, däremot hosta upp tjockt, purulent prov från djupa luftvägarna direkt i sputumburk utan tillsats. En variant är att hosta upp i en bägare och sedan föra över det tjockaste till sputumburken. Om patienten har svårt att hosta upp, kan provet tas med hjälp av sjukgymnast.

Ibland kan man behöva provocera fram ett prov, s k inducerat sputumprov. Även då tar patienten först ut eventuell protes och sköljer munnen noggrant med vatten. Prov tas under och efter 10-20 min inandning av nebuliserad 3 % koksaltlösning.

Larynxprov och cough swab tas bara av CF-teamet på barnmottagningen.

Provhantering

Förvara och transportera provet i kyla så snabbt som möjligt.

Svar/Bedömning

Alla fynd hos patienter med cystisk fibros eller nedsatt immunförsvar rapporteras, då dessa ej alltid producerar purulent sputum.

Svarstid

2-7 dagar.

Utförande laboratorium

Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Medicinsk bakgrund

Analys av sekret från de djupa luftvägarna är ett bra sätt att påvisa etiologin vid pneumoni eller kronisk bronkit.