Gonokockodling

Mikrobiologen
 • eSwab

  Provrör
  Volym
  Tillsats
  Märkning eSwab
  Prod. nr. 80061600
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

Klinisk mikrobiologi / STI.

Provtagning

Uretra: Patient bör ej ha kastat vatten timmarna före provtagningen. Provtagningspinnen förs in 1-2 cm i uretra och roteras försiktigt så den får suga upp sekret. För att underlätta provtagningen kan pinnen fuktas med vätska från ytan av transportmediet.

Cervix: För in provtagningspinnen i cervixkanalen och rotera den. Pinnen får ej beröra vaginalslemhinnan.

Rektum: Rotera provtagningspinnen i analöppningen.

Svalg: Rotera provtagningspinnen mot båda tonsillerna.

Konjunktiva: Låt provtagningspinnen suga upp så mycket sekret som möjligt från konjunktivalsäcken.

Provhantering

Förvara och transportera provet i kyla. Gonokocker är känsliga, varför transporttiden inte bör överstiga 24 tim.

Svar/Bedömning

Positiva prov preliminärsvaras. Typning och bekräftande resistensbestämning utförs på referenslaboratorium.

Gonokocker har alltid klinisk relevans. Anmälningspliktig enligt Smittskyddslagen.

Svarstid

3-5 dagar. Positiva prov preliminärsvaras.

Utförande laboratorium

Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Medicinsk bakgrund

Gonorré orsakas av Neisseria gonorrhoeae och är en viktig differentialdiagnos vid urogenital infektion. Denna gramnegativa bakterie kan också ge neonatal konjunktivit, artrit i stora leder, sepsis och endokardit.

Bakterien kan påvisas med DNA-teknik som har hög känslighet och specificitet. DNA-analys lämpar sig därför som screeningmetod.

Traditionell odling är dock att föredra om det föreligger specifik misstanke om gonorré. Alla positiva fynd i DNA-screeningen ska bekräftas med odling vilket ger möjlighet till typning och resistensbestämning, men begränsas av att bakterien är transportkänslig och kräver speciella odlingsmedier.