Ögonodling

Mikrobiologen
 • eSwab för nasopharynx

  Provrör
  Volym
  Tillsats
  Märkning eSwab
  Prod. nr. 80061700
  Beställs på Länsförsörjning

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Ögon.

Provtagningsmateriel

Eswab provtagningsset för nasofarynx.

Provtagning

Fukta provtagningspinnen (steril fysiologisk koksaltlösning) och ta provet från insidan av ögonlocket genom att rulla pinnen mot konjunktivan 15 sek för att suga upp sekret. Undvik kontakt med ögonlocksranden.

Provhantering

Förvara och transportera provet i kyla.

Svar/Bedömning

Luftvägspatogener som H. influenzae, pneumokocker m. fl. rapporteras. Förekomst av hudflora som KNS och "difteroida stavar" har sällan klinisk betydelse. Hos kontaktlinsbärare är Pseudomonas aeruginosa ett vanligt fynd.

Svarstid

2-4 dagar.

Utförande laboratorium

Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Medicinsk bakgrund

Bakteriell konjunktivit förorsakas framförallt av luftvägspatogener. Kontaktlinsbärare kan även få det av gramnegativa stavar. Neonatalt förekommer klamydia- och gonokockinfektion. Se Gonokocker och Klamydia och glöm inte att provta mamman! Keratit (infektion i hornhinnan) kräver särskild provtagningsteknik och ska handläggas av ögonläkare.