Trakealsekretodling

Mikrobiologen
 • Skruvkorksrör

  Provrör
  Volym 10 mL
  Tillsats
  Märkning Skruvkorksrör
  Prod. nr. 06639910
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Luftvägar.

Provtagningsmateriel

Steril kateter, pincett och sax. Eswab provtagningsset. Skruvkorksrör.

Provtagning

Aspirera sugprov via kateter. Samla sekretet i skruvkorksrör - klipp av kateterspetsen ned i röret. Sätt 0,5 - 1 mL steril koksaltlösning till röret om sekretmängden är liten. Väntas transporttiden överstiga 2-3 timmar bör sekretet samlas upp på provtagningsspinne, som förs ner i eswab-rör.

Provhantering

Förvara och transportera provet i kyla så snabbt som möjligt.

Svar/Bedömning

Aerob odling pågår normalt 2 dygn, anaerob odling utförs enbart på begäran. Potentiellt luftvägspatogena bakterier rapporteras.

Svarstid

2-7 dagar.

Utförande laboratorium

Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Medicinsk bakgrund

Vid nedre luftvägsinfektioner är bronksekret (bronksköljvätska eller borstprov) det bästa provmaterialet. Eftersom det normalt är svårt att komma åt kan man använda odling på trakealsekret (sugkateter via tub, kanyl eller perkutan punktion), sputumodling eller nasofarynxodling.