Öronodling

Mikrobiologen
 • eSwab för nasopharynx

  Provrör
  Volym
  Tillsats
  Märkning eSwab
  Prod. nr. 80061700
  Beställs på Länsförsörjning

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Luftvägar.

Provtagningsmateriel

Eswab provtagningsset för nasofarynx.

Provtagning

Aspirera sekret, överför det till provtagningspinnen och placera den i eswab-röret. I andra hand kan provtagning ske direkt med pinnen. Vid sparsam sekretion kan provtagningspinnen först fuktas i steril fysiologisk NaCl-lösning.

Se även:

"Streptokocker grupp B" (nytt fönster)

Provhantering

Förvara och transportera provet i kyla.

Svar/Bedömning

Relevanta fynd resistensbestäms. Vid kronisk extern otit finner man ofta Pseudomonas aeruginosa och jästsvamp. Bakterier framodlade från mellanöresekret har hög klinisk signifikans.

Svarstid

2-4 dagar.

Utförande laboratorium

Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Medicinsk bakgrund

Yttre hörselgångens flora är densamma som på annan hud. Vid sekretion, från t.ex eksem, sker snabbt en tillväxt av bakterier, vilket medför att odling från yttre hörselgången är svårtolkad. Prov kan vara av värde vid terapiresistent extern otit men sällan vid spontanperforerad mediaotit. Mellanöresekret är ett betydligt bättre provmaterial som tas i samband med paracentes vid mediaotit. Samtidigt bör också nasofarynxodling utföras. Vid misstänkt infektion hos nyfödda tas odling bl a från yttre hörselgången för att påvisa GBS och andra patogener.