Tillbaka

Pt--eGFR, medel

Klinisk kemi
 • Serumrör gul propp

  Provrör
  Volym 3,5 mL
  Tillsats Koagulationsaktivator + gel
  Märkning SST Advance 3,5 mL
  Prod. nr. 25047201
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

BOS (kategori: Allmän kemi) alternativt konsult/allmän remiss.

Konsult/allmän remiss (pdf, nytt fönster)

Provtagning

Vid beställning av Pt-eGFR, medel analyseras S-Kreatinin och S-Cystatin C och utifrån dessa värden beräknas eGFR, medel till alla patienter äldre än 18 år.

Vid akutbeställning kan RST-rör (trombin) med orange propp användas för snabbare hantering.

Kapillärprov

Ett mikrotainer serumrör, gul propp. Fylls till övre strecket.

Provhantering

Prov centrifugeras i 10 minuter. Centrifugerat rör är hållbart 72 timmar i kyla, 2-8 ºC. Vid längre förvaring avhälls serum till nytt rör och fryses.

Referensintervall

Relativt GFR

2-20 år: >= 85 mL/min/1,73 kvm kroppsyta,
20-30 år: >= 80 mL/min/1,73 kvm kroppsyta,
30-40 år: >= 75 mL/min/1,73 kvm kroppsyta,
40-50 år: >= 70 mL/min/1,73 kvm kroppsyta,
50-60 år: >= 65 mL/min/1,73 kvm kroppsyta,
60-70 år: >= 55 mL/min/1,73 kvm kroppsyta,
> 70 år: >= 45 mL/min/1,73 kvm kroppsyta.

Det saknas referensintervall för absolut GFR. Beräkning för absolut GFR kan utföras om du klickar på

denna länk (nytt fönster)

Svarstid

Inom 3 timmar.
Akut inom 1 timme.

Utförande laboratorium

Klinisk kemi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.
Klinisk kemi, Värnamo sjukhus.
Klinisk kemi, Höglandssjukhuset, Eksjö.

Medicinsk bakgrund

Medelvärdet av eGFR beräknat utifrån kreatinin och eGFR beräknat utifrån cystatin C visar bättre noggrannhet vid skattning av njurfunktion jämfört med de enskilda eGFR resultat.
Resultatet bör tolkas med försiktighet för äldre > 85 år och är inte relevant för akut sjuka patienter vilka inte är i steady state.
Vid stor diskrepans (>=40%) mellan eGFR beräknat utifrån S-Kreatinin och eGFR beräknat utifrån S-Cystatin C är medelvärdet inte tillförlitligt och faktorer som påverkar respektive eGFR bör beaktas. I sådana fall lämnar laboratoriet en kommentar med detta budskap i stället för medelvärdet.