Eko-odling från Neonatal

Mikrobiologen
 • eSwab

  Provrör
  Volym
  Tillsats
  Märkning eSwab
  Prod. nr. 80061600
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Övrigt (bakterier, svamp).

Observera att odling för "vanliga" bakterier måste tas och beställas separat.

Provtagningsmateriel

Eswab provtagningsset

Provtagning

Om odlingsplatsen är torr fuktas pinnen med NaCl före provtagningen.

Näsa: Båda näsvingarna: Provtagningspinnen förs in i ena näsöppningen och roteras mot näsväggen därefter i den andra.

Perineum: Provtagningspinnen stryks över området.

Provhantering

Förvara och transportera provet i kyla.

Svar/Bedömning

Telefonsvar lämnas vid behov. Målbakterier svaras ut med art- och resistensbestämning.

Svarstid

Vanligtsvis inom 1 vecka efter provtagning.

Utförande laboratorium

Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping