Eko-odling från IVA

Mikrobiologen
 • Flera provrör kan användas

  Volym
  Tillsats
  Märkning
  Prod. nr.
  Beställs på

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Övrigt (bakterier, svamp).

Observera att odling för "vanliga" bakterier måste tas och beställas separat.

Provtagningsmateriel

Rutin:
Perineum: Eswab provtagningsset
Trakealsekret : Skruvkorksrör
Urin: Skruvkorksrör

Ibland:
Infarter: Eswab provtagningsset
Eventuella sår: Eswab provtagningsset

OBS! Näsa är ej relevant som eko-odling från IVA.

Provtagning

Om odlingsplatsen är torr fuktas pinnen med NaCl före provtagningen.

Perineum: Provtagningspinnen stryks över området.

Trakealsekret: Aspirera sugprov via kateter. Samla sekretet i skruvkorksrör - klipp av kateterspetsen ned i röret. Sätt 0,5 - 1 mL steril koksaltlösning till röret om sekretmängden är liten. Väntas transporttiden överstiga 2-3 timmar bör sekretet samlas upp på provtagningspinne, som förs ner i eswab-rör.

Urin: Skruvkorksröret fylls med ca 8 ml urin. Vid KAD desinfekteras katetern nedanför förgreningen och punkteras med steril spruta, urinen aspireras.

Infarter: En pinne för varje infart. Pinnen rullas där infarten penetrerar huden.

Sår: Rengör såret och odlingen tas i sårkanten mot frisk vävnad.

Provhantering

Förvara och transportera provet i kyla.

Svar/Bedömning

Telefonsvar lämnas vid behov. Målbakterier svaras ut med art- och resistensbestämning.

Svarstid

Vanligtsvis inom 1 vecka efter provtagning.

Utförande laboratorium

Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping