Övriga analyser

Mikrobiologen
 • Flera provrör kan användas

  Volym
  Tillsats
  Märkning
  Prod. nr.
  Beställs på

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Övrigt

Välj analysen "Övriga analyser"
Det är viktigt att i kliniska data skriva vilken analys som önskas.