Csv/S--Fästingblock

Mikrobiologen
 • Gul propp (serum), skruvkorksrör (likvor)

  Provrör
  Volym
  Tillsats
  Märkning
  Prod. nr.
  Beställs på

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Cerebrospinalvätska.

Provtagning

Minst 1 mL blod i gelrör (gul propp) eller rör utan tillsats (röd propp).

Cerebrospinalvätska i skruvkorksrör.

För säker bedömning behövs prov från både akut- och konvalescentfas (för att se titerutveckling).

Se även Länk till "Cerebrospinalvätska - gemensamma provtagningsinstruktioner"

Länk till "Cerebrospinalvätska - gemensamma provtagningsinstruktioner" (nytt fönster) | Länk till "Kortfattad provtagningsinstruktion cerebrospinalvätska" (nytt fönster)

Kapillärprov

Microtainerrör med gel (gul propp). Minsta mängd serum 400 µL.

Provhantering

Prov centrifugeras i 10 min.
Förvara och transportera provet i rumstemperatur eller kyla.

Svar/Bedömning

Antikroppsanalys avseende Borrelia och TBE besvaras som Påvisat/Ej påvisat. För påvisade Anaplasma-antikroppar anges högsta positiva spädningstitern. Vid behov kommenteras resultatet som tolkningsstöd för beställaren. Analyserna utförs minst en gång per vecka, eventuellt oftare under högsäsong.

Faktorer som påverkar undersökningens prestanda

Prover från patienter som behandlas med heparin kan vara ofullständigt koagulerade och förekomsten av fibrin kan ge upphov till otillförlitliga resultat.

Kraftigt hemolyserade prover kan inte användas.

Prover som är uppenbart mikrobiellt kontaminerade kan inte användas.

Korsreaktivitet med andra agens eller förekomst av autoimmuna antikroppar kan ge upphov till falskt positiva reaktiviteter (gäller ffa IgM). Detta är särskilt viktigt att ha i åtanke vid låga mätvärden (kommenteras i regel i svaret). Antikroppsreaktiviteter ska alltid tolkas i relation till klinisk bild och tidsförlopp. Uppföljande serumprov för att bedöma antikroppsutvecklingen (stigande mätvärden, tillkomst av specifikt IgG) kan vara av värde.

Svarstid

Analyserna utförs minst en gång per vecka, eventuellt oftare under högsäsong.

Metod

IgG-antikroppar mot Borrelia IgG-antikroppar påvisas med CLIA-teknik (chemiluminiscens immunoassay).
IgG- och IgM-antikroppar mot TBE-virus påvisas med CLIA-teknik (indirect chemiluminiscent immunoassay).
IgG-antikroppar mot Anaplasma påvisas med indirekt immunofluorescens. Antikroppar mot TBE-virus och Anaplasma analyseras endast i serumprov. Antikroppar mot Borrelia analyseras antingen enbart i serum alternativt i serum och likvor parallellt (vid frågeställning neuroborrelios). Hos patienter med pleocytos i likvor där Borrelia-antikroppar inte påvisats med CLIA-teknik kompletteras utredningen med multiplex beadbaserad antikroppsanalys (Luminex).

Utförande laboratorium

Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Medicinsk bakgrund

Beställningen Fästingblock serum innefattar analys av antikroppar i serum mot de fästingburna mikroorganismerna Borrelia burgdorferi, Tick-borne encephalitis (TBE)-virus och Anaplasma phagocytophilum (tidigare kallad Ehrlichia). Borrelia-antikroppar kan även analyseras i likvor; välj då Fästingblock serum+likvor. Analyserna kan även beställas för de enskilda agens var för sig. För klinisk bakgrundsinformation, var god se respektive agens