S--Paracetamol

Klinisk kemi
 • Vakuumrör med gel

  Provrör
  Volym 4 mL
  Tillsats Gel+koag.aktivator
  Märkning Gul propp
  Prod. nr. 25047201
  Beställs på Länsförsörjningen

Provtagning

Blodprov för bestämning av den initiala serumkoncentrationen av paracetamol vid förgiftningsmisstanke bör tas tidigast 4 timmar efter (förmodat) tablettintag dock innan behandling med acetylcystein påbörjas. Acetylcystein i startdoseringen kan störa analysen och ge falskt för låga S-Paracetamol värden.

Observera dessutom att behandling med acetylcystein även kan förorsaka falskt låga värden för S-Triglycerid, S-Kolesterol och S-Kreatinin.

Vid akutbeställning kan RST-rör (trombin) med orange propp användas för snabbare hantering.

Svarstid

Inom 3 timmar.
Akut inom 1 timme.

Remiss

ROS (kategori: Toxikologi) alternativt remiss 1.

Utförande laboratorium

Klinisk kemi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.
Klinisk kemi, Värnamo sjukhus.
Klinisk kemi, Höglandssjukhuset, Eksjö.

Provhantering

Prov centrifugeras i 10 minuter. Serum är hållbart 7 dygn i kyla, 2-8 ºC.
Vid längre förvaring avhälls serum i nytt rör och fryses.

Vid längre förvaring avhälls serum och fryses.

Minsta mängd serum: 100 µL.

Kapillärprov

Ett mikrotainerrör med gel, gul propp, fylls till övre strecket.

Medicinsk bakgrund

Indikation:
Vid misstanke om överdosering eller förgiftning.