S--Östradiol, ultrakänslig (barn)

Klinisk kemi
 • Serumrör gul propp

  Provrör
  Volym 3,5 mL
  Tillsats Koagulationsaktivator + gel
  Märkning SST Advance 3,5 mL
  Prod. nr. 25047201
  Beställs på Länsförsörjningen

Provtagning

Kapillär provtagning kan ge falskt höga värden om patient, provtagare eller person i dess närhet behandlas med transdermalt östradiol eller testosteron.

Lämnas till laboratoriet för vidare befordran.

Svarstid

Prov skickas till externt laboratorium för analys. Tid för analyssvar kan ej redovisas.

Remiss

BOS (kategori: Hormoner) alternativt S-östradiol, ultrakänslig.

Länk till remiss för Östradiol, ultrakänslig (nytt fönster)

Utförande laboratorium

Tillväxtlab, Östra sjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg.

Länk till analyslista för Tillväxtlab Östra sjukhuset.

Provhantering

Prov centrifugeras i 10 minuter och serum hälls av i nytt rör. Serum är hållbart 7 dygn i kyla 2-8º C. Vid längre förvaring fryses provet.

Minsta mängd serum: 500 µL.

Kapillärprov

2-3 mikrotainerrör med gel, gul propp. Fylls till övre strecket.