Luftvägsblock 32 agens, IVA/immunsupprimerad

Mikrobiologen
 • Flera provrör kan användas

  Volym
  Tillsats
  Märkning
  Prod. nr.
  Beställs på

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Luftvägar.

Provtagning

Sputum, sekret från nedre luftvägarna (BAL, skyddad borste, trakealsekret) eller pleuravätska skickas i sterilt skruvkorksrör alternativt i sputumburk med ytterburk.

I andra hand tas pinnprov från nasofarynx. Provtagningpinnen placeras i skruvkorksrör med 0,5-1 mL steril NaCl-lösning. För detta provmaterial är analysens tillförlitlighet sämre, framför allt för Legionella.

Odling bör alltid också beställas på provmaterialet, så att resistensbestämning kan utföras på eventuella bakteriefynd.

Provhantering

Förvara och transportera provet i kyla.
Prov sparas på laboratoriet en vecka efter analys.

Svar/Bedömning

Vid stark misstanke om Pneumocystis jirovecii-infektion bör separat prov tas, då fyndet måste verifieras med mikroskopi.

Analysen påvisar Legionella pneumophila, som orsakar ca 90% av Legionella-pneumonier. Om det finns klinisk misstanke på infektion med annan Legionella-art, kontakta vår kundtjänst för kompletterande analys.

Faktorer som påverkar undersökningens prestanda

Sputum kan innehålla inhiberande faktorer som stör PCR-analysen, därför kan svar bli fördröjda.

Svarstid

Alla dagar:
Prov som är på Klinisk mikrobiologi senast kl 7.30 besvaras samma dag.

Metod

DNA/RNA från ca 30 luftvägs-patogener påvisas samtidigt med PCR-teknik.

Utförande laboratorium

Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Medicinsk bakgrund

Analysen är främst tänkt att användas vid misstanke om svår pneumoni hos IVA-patienter och/eller immunsupprimerade patienter där det är angeläget med snabba ställningstaganden till isoleringsbehov och terapival.
Odling bör alltid också beställas på provmaterialet, så att resistensbestämning kan utföras på eventuella bakteriefynd.