S--Östradiol

Klinisk kemi
 • Serumrör gul propp

  Provrör
  Volym 3,5 mL
  Tillsats Koagulationsaktivator + gel
  Märkning SST Advance 3,5 mL
  Prod. nr. 25047201
  Beställs på Länsförsörjningen

Provtagning

Denna analys får INTE användas för att utvärdera östradiolnivåer hos patienter som genomgår behandling med Fulvestrant (Faslodex®). En alternativ metod ska användas, t.ex. kromatografi.

Svarstid

Inom en arbetsdag.

Remiss

BOS (kategori: hormoner) alternativt remiss 3.

Utförande laboratorium

Klinisk kemi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.

Provhantering

Prov centrifugeras i 10 minuter i 2000g efter att provet koagulerat. Centrifugerat prov är hållbart 7 dygn i kyla, 2-8 ºC. Vid längre förvaring avhälls serum i nytt rör och fryses.

Minsta mängd serum: 400 µL.

Kapillärprov

1-2 mikrotainerrör med gel, gul propp.

Medicinsk bakgrund

Östradiol är det viktigaste kvinnliga könshormonet.
Det bildas i ovarierna under verkan av gonadotropiner från hypofysen.
I början av follikelfasen i menstruationscykeln är koncentrationen av östradiol låg för att sedan stiga kontinuerligt och nå max vid ovulation (normalt 13-14 dagen i cykeln). Sedan faller snabbt koncentrationen åter till basnivå.
Låga värden ses prepubertalt och postmenopausalt, hos kvinnor med amenorre orsakade av bristande utsöndring av gonadotropiner eller bristande funktion av ovarierna.
Förhöjda värden ses vid för tidigt pubertet hos flickor, graviditet, vid östrogenproducerande tumörer (sällsynt).
Hos män ses förhöjda östradiol vid svår leverskada samt vid östrogenproducerande hormoner (sällsynt).

Indikationer:
Vid infertilitetsutredning för att bedöma follikulär aktivitet.
Vid postmenopausal utredning.
Vid kontroll av behandling och stimulering med gonadotropiner för att undvika flerbarnsgraviditet och vid in vitro fertilisering att bestämma rätt tidpunkt för uttagning av ägg.
Vid misstanke om östrogenproducerande tumörer.