Malaria

Mikrobiologen
 • Vakuumrör

  Provrör
  Volym 3 mL
  Tillsats EDTA
  Märkning Lila propp
  Prod. nr. 17750200
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Parasiter. Ange efterfrågad information.

För optimalt utbyte av analysen önskas följande remissuppgifter: Symptom? Insjukningsdatum? Feber vid provtagningstillfället? Aktuell profylax eller behandling? Var har patienten varit? När reste han/hon därifrån? Är misstanken om malaria stark eller svag? Är provet kontroll efter vistelse i malariaområde?

Provtagning

Venblod i EDTA-rör (lila propp) eller fullt Microtainer-rör.

Provhantering

Kontakta Kundtjänst, tel 010-242 20 00, om tiden till omhändertagande beräknas bli över 6 timmar, för instruktion om provhantering.

Svar/Bedömning

Med LAMP kan Plasmodium-DNA påvisas. Typ av Malaria typas mikroskopiskt och vid falciparum-malaria anges graden av parasitemi, dvs den procentuella andelen infekterade röda blodkroppar. Detta mått är av värde för att följa behandlingsresultatet.
Analyserade prov sparas en vecka.

Faktorer som påverkar undersökningens prestanda

Relevanta remissuppgifter saknas: Epidemiologiska data är viktiga

Lång transporttid: Om provet anländer till laboratoriet senare än 6h efter provtagningen kan inte parasiternas morfologi garanteras.

Svarstid

LAMP utförs dygnet runt inom 4h från ankomst till laboratoriet. Mikroskopi utförs vardagar dagtid 8-15 samt helgdagar 8-13.

Metod

Parasiterna påvisas genom mikroskopi av blod, kompletterat med en molekylärbiologisk metod, LAMP.

Utförande laboratorium

Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.
Klinisk kemi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.

Medicinsk bakgrund

Malaria överförs av myggor och är utbredd i tropiska och subtropiska områden. Parasiten invaderar och förökar sig i de röda blodkropparna. Provtagning bör göras vid feberuppgång/frossa samt för att följa behandlingseffekt. Malaria överförs av myggor och är utbredd i tropiska och subtropiska områden. Parasiten invaderar och förökar sig i de röda blodkropparna.

Malaria orsakas av 6 olika Plasmodium-arter; P. falciparum, P. vivax, P. ovale curtisi, P. ovale wallikeri, P. malariae och P.knowlesi.
P.ovale wallikeri och P. ovale curtisi kan inte skiljas åt i mikroskopi och besvaras Plasmodium ovale. Provtagning bör göras vid feberuppgång/frossa samt för att följa behandlingseffekt. Karaktäristiska symtom vid malaria är periodvis återkommande feber och frossa varannan eller var tredje dag. Andra symtom kan vara illamående, huvudvärk och muskelvärk. Vid en infektion av P. falciparum kan patienten snabbt bli medvetslös, få svåra diarréer och utveckla chock, därför är det viktigt med tidig diagnostik och behandling. Sjukdomsbilden vid infektion med övriga plasmodiearter är betydligt mildare.