Svalgodling

Mikrobiologen
 • eSwab

  Provrör
  Volym
  Tillsats
  Märkning eSwab
  Prod. nr. 80061600
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Luftvägar.

Avser odlingen andra bakterier: Skriv tydligt under Kliniska data vilka önskemål du har. Ange symtom, epidemiologiska data och antibiotikabehandling.

Provtagning

Rotera provtagningspinnen över tonsiller och gombågar. Undvik kontakt med övriga delar av munhålan.

För utförlig information om provtagning vid bakteriell faryngotonsillit, se nedan:

"Provtagning vid bakteriell faryngotonsillit" (nytt fönster)

Provhantering

Förvara och transportera provet i kyla.

Svar/Bedömning

Betahemolytiska streptokocker (utom GBS) är alltid känsliga för vanligt penicillin.

Fusobacterium necrophorum kan svara dåligt på behandling med penicillin V, trots att den blir känslig vid analys. Klindamycin eller metronidazol är bättre alternativ.

Svarstid

1-3 dagar.

Utförande laboratorium

Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Medicinsk bakgrund

Svalgodling är normalt inriktad på diagnostik av de beta-hemolytiska streptokocker som orsakar faryngotonsillit.
Grupp A (GAS, S. pyogenes) utgör 80-90%, resten utgörs av grupp C och G.
Vid misstanke om (ovanligare) orsaker som Arcanobacterium haemolyticum eller difteri måste detta anges!