Blododling

Mikrobiologen

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Blod och punktat.

Provtagning

Se utförlig information om "Provtagning för blododling" och "Provtagning för blododling på barn" med rekommenderade volymer:

Provtagning för blododling på barn (nytt fönster) | Provtagning för blododling (nytt fönster).

Provhantering

Torka av eventuellt blodspill på flaskorna.

Förvara och transportera flaskorna i rumstemperatur. Snabb transport är alltid bäst.

Svar/Bedömning

För att hud/omgivningsbakterier såsom grampositiva ("difteroida") stavar, KNS eller bacillusarter skall vara kliniskt relevanta vill man normalt att samma bakterie växer i flera flaskor.

Svarstid

Växt i blododlingsflaska brukar komma efter 1-2 dygn. Fynd preliminärsvaras omgående och telefonmeddelas också vid behov.
Resistensmönster svaras normalt ut nästa dag.

För många bakterier kan artbestämning ske redan samma dag och för vissa arter kan en preliminär resistensbestämning också lämnas samma dag som växt i flaska noterats.

Negativt svar lämnas efter 5 dygn.

Utförande laboratorium

Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Klinisk kemi, Höglandssjukhuset, Eksjö
Klinisk kemi, Värnamo sjukhus

Medicinsk bakgrund

Blododling påvisar bakterier och svamp i blodet, t ex vid sepsis eller endokardit. Bakteriemin/fungemin är kontinuerlig men mängden kan variera, ofta så låg som 1 organism/mL blod. Frossa är tecken på bakteriell invasion till blodbanan. Provtagning bör inledas oberoende av dylika symtom och alltid innan första dos av intravenös antibiotika-terapi, se särskilt PM (länk nedan).

En blododling tas i ett flaskpar: aerob + anaerob flaska. För att få god känslighet tar man alltid minst två blododlingar (= 4 flaskor) vid varje tillfälle, där varje flaska fylls till 10 mL (8-12 mL). På patient med främmande material (klaff, patch, pacemaker) i hjärtat rekommenderas tre blododlingar (= 6 flaskor).
Blododlingarna tas med fördel samtidigt, från samma stick.

Om antibiotika redan givits bör blododling upprepas omedelbart före nästa dos. Vid liten blodvolym (<3 mL) rekommenderas odling aerobt (om inte anaerob sepsis misstänks såsom vid abscesser, bukfokus, Lemierres syndrom). Venöst blod är att föredra (arteriellt blod kan användas). Vid oklara tillstånd med feber bör flera blododlingar utföras (efter infektionsläkarbedömning).

Provtagning från inneliggande kärlkateter innebär stor risk för förorening. Se avsnitt om kateter och blododling med tidsskillnad.