B--MCV

Klinisk kemi
 • Vakuumrör, 3 mL

  Provrör
  Volym 3 mL
  Tillsats EDTA
  Märkning Lila propp
  Prod. nr. 17750200
  Beställs på Länsförsörjning

Provtagning

Ingår i Blodstatus.

Röret ska fyllas till markeringen på etiketten.

Svarstid

Inom 3 timmar.
Akut inom 1 timme.

Remiss

BOS (kategori: Hematologi) alternativt remiss 1.

Utförande laboratorium

Klinisk kemi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.
Klinisk kemi, Värnamo sjukhus.
Klinisk kemi, Höglandssjukhuset Eksjö.
Klinisk kemi, primärvårdslaboratorier, Jönköpings län.

Provhantering

EDTA-röret är hållbart i 30 timmar i rumstemperatur eller kyla, 2-8 ºC.

Kapillärprov

Microtainerrör med EDTA, lila propp. Röret fylls med 250-500 µL blod. Hållbart 4 timmar i rumstemperatur eller kyla 2-8 ºC.