Tillbaka

S--Kreatinin (enz)

Klinisk kemi
 • Serumrör gul propp

  Provrör
  Volym 3,5 mL
  Tillsats Koagulationsaktivator + gel
  Märkning SST Advance 3,5 mL
  Prod. nr. 25047201
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

BOS (kategori: Allmän kemi) alternativt remiss 1.

Provtagning

Vid beställning av S-Kreatinin kommer GFR att beräknas med LMrev-formel till alla patienter äldre än 18 år.
Vid beställning av Pt-eGFR, medel analyseras S-Kreatinin och S-Cystatin C och utifrån dessa värden beräknas eGFR, medel till alla patienter äldre än 18 år.

Vid akutbeställning kan RST-rör (trombin) med orange propp användas för snabbare hantering.

Kapillärprov

Ett mikrotainer serumrör, gul propp. Fylls till övre strecket.

Provhantering

Prov centrifugeras i 10 minuter. Centrifugerat rör är hållbart 72 timmar i kyla, 2-8 ºC. Vid längre förvaring avhälls serum till nytt rör och fryses.

Minsta mängd serum: 100 µL.

Referensintervall

Relativt GFR

2-20 år: >= 85 mL/min/1,73 kvm kroppsyta,
20-30 år: >= 80 mL/min/1,73 kvm kroppsyta,
30-40 år: >= 75 mL/min/1,73 kvm kroppsyta,
40-50 år: >= 70 mL/min/1,73 kvm kroppsyta,
50-60 år: >= 65 mL/min/1,73 kvm kroppsyta,
60-70 år: >= 55 mL/min/1,73 kvm kroppsyta,
> 70 år: >= 45 mL/min/1,73 kvm kroppsyta.

Det saknas referensintervall för absolut GFR. Beräkning för absolut GFR kan utföras om du klickar på

denna länk (nytt fönster)

Svarstid

Inom 3 timmar.
Akut inom 1 timme.

Utförande laboratorium

Klinisk kemi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.
Klinisk kemi, Värnamo sjukhus.
Klinisk kemi, Höglandssjukhuset, Eksjö.

Medicinsk bakgrund

Analysen används för skattning av njurfunktionen. S-Kreatinin är starkt beroende av muskelmassa. Avvikande kroppskonstitution, till exempel vid malnutrition, förlamning eller bodybuilding, påverkar koncentrationen. Intag av stora mängder kött höjer kreatinin tillfälligt. Koncentrationen påverkas också av en varierande andel tubulär sekretion som ökar med sjunkande GFR, och påverkas även av vissa läkemedel (bl.a. trimetoprim och probenecid kan hämma den tubulära sekretionen). Tyreoideahormon ökar den tubulära sekretionen av kreatinin, varför kreatininkoncentrationen sjunker vid hypertyreos och ökar vid hypotyreos. Dessutom förekommer extrarenal elimination av kreatinin via bl.a. tarm och svettkörtlar. Sänkning av GFR med upp till 30-40% ger oftast endast en lätt höjning av serumkreatininhalten.
Alla svar på S-Kreatinin på patienter > 18 år åtföljas av ett relativt eGFR resultat beräknat enligt den reviderade Lund-Malmö formeln (LMrev). Värdet bör tolkas med beaktande av faktorer som påverkar S-Kreatinin och med försiktighet för äldre > 85 år, vid BMI < 20 kg/m2, samt vid eGFR < 30 mL/min/1,73 m2. Resultatet är inte relevant för akut sjuka patienter vilka inte är i steady state.