S--Mannanbindande lektin (MBL)

Klinisk kemi
 • Vakuumrör med gel

  Provrör
  Volym 3,5 mL
  Tillsats Gel+koag.aktivator
  Märkning Gul propp
  Prod. nr. 25047201
  Beställs på Länsförsörjningen

Provtagning

Lämnas till laboratoriet för vidare befordran.

Svarstid

Prov skickas till externt laboratorium för analys. Tid för analyssvar kan ej redovisas.

Remiss

BOS (kategori: Proteiner) alternativt Immunologi, Lund.

Remiss Immunologi, Lund (pdf, nytt fönster).

Utförande laboratorium

Klinisk immunologi och Transfusionsmedicin, Lund.

Länk till analyslista för Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Lund.

Provhantering

Prov centrifugeras i 10 minuter. Centrifugerat prov förvaras i kyla, 2-8 ºC.

Minsta mängd serum: 10 µL.