Csv--ACE

Klinisk kemi
 • Plaströr m. skruvkork, rund botten

  Provrör
  Volym 10 mL
  Tillsats
  Märkning Vit, skruvlock
  Prod. nr. 06639910
  Beställs på Länsförsörjning

Provtagning

Allmänna föreskrifter vid provtagning av cerebrospinalvätska (nytt fönster).

Prov lämnas omedelbart till laboratoriet för omhändertagande och vidare befordran.

Obs! Kan ej skickas tilll laboratoriet med rörpost. (Gäller enbart Ryhov).

Svarstid

Prov skickas till externt laboratorium för analys. Tid för analyssvar kan ej redovisas.

Remiss

BOS (kategori: Cerebrospinalvätska) alternativt konsult/allmän remiss .

Konsult/allmän remiss (pdf, nytt fönster)

Utförande laboratorium

Klinisk kemi,Karolinska Universitetslaboratoriet.

Analyslista Karolinska Universitetslaboratoriet (nytt fönster)

Provhantering

Cerebrospinalvätskan centrifugeras och 1 mL pipetteras över till ett sterilt plaströr med skruvkork och fryses inom 4 timmar.

Minsta mängd cerebrospinalvätska: 1 mL.

Medicinsk bakgrund

Vid sarkoidos har 2/3 av patienterna förhöjda ACE-nivåer i serum någon gång under sjukdomstiden. Genetisk polymorfism påverkar ACE-metodens känslighet och specificiteten är begränsad eftersom även andra granulomsjukdomar kan gå med förhöjda ACE-nivåer (beryllios, silikos, lepra, primär biliär cirros, histoplasmos, allergisk alveolit och asbestos).