U--Calcium/Kreatinin

Klinisk kemi
 • Plaströr m. skruvkork, rund botten

  Provrör
  Volym 10 mL
  Tillsats
  Märkning Vit, skruvlock
  Prod. nr. 06639910
  Beställs på Länsförsörjning

Provtagning

8 mL helst från första morgonurinen. Undvik att ta första och sista portionen.

Svarstid

Inom 3 timmar.

Remiss

BOS (kategori: Uriner) alternativt Konsult/allmän remiss.

Konsult/allmän remiss (pdf, nytt fönster)

Utförande laboratorium

Klinisk kemi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.
Klinisk kemi, Värnamo sjukhus.
Klinisk kemi, Höglandssjukhuset, Eksjö.

Provhantering

Förvaras i kyla, 2-8 ºC.

Fryses ej.

Medicinsk bakgrund

Förhöjd utsöndring av calcium i urinen ses vid all form av hypercalcemi, men är mindre uttalad om den bakomliggande orsaken är hyperparatyreoidism. Vid njurstenssjukdom kan utsöndringen av calcium i urin vara förhöjt trots ett normalt joniserat calcium i blod. Orsaken kan vara ett ökat intestinalt upptag av calcium eller en tubulär reabsorptionsdefekt. Sänkt utsöndring av calcium i urinen ses vid hypocalcemi, men också vid familjär hypercalcemi (FHH) som är en ärftlig sjukdom med inaktivering av sensorn för extracellulärt calcium.