Extrarör för ev bakterie-DNA

Mikrobiologen
 • Skruvkorksrör

  Provrör
  Volym 10 mL
  Tillsats
  Märkning Skruvkorksrör
  Prod. nr. 06639910
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Biopsi/vävnad.

OBS! Provet förvaras på Klinisk mikrobiologi en månad. Om negativ odling och kvarstående klinisk misstanke om bakteriell infektion, kontakta lab på tel (010-24) 22000 för analys av bakterie-DNA.

Provtagningsmateriel

Sterilt rör eller skruvkorksrör med 1-2 mL steril NaCl-lösning.

Provtagning

För ner biopsimaterialet i röret så att det hålls fuktigt av NaCl-lösningen. Det är särskilt viktigt att använda aseptisk teknik för att undvika bakteriell kontamination.

Provhantering

Förvara provet kylt. Kan transporteras i rumstemperatur eller kyla.

Utförande laboratorium

Klinisk bakteriologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Länk till "Laboratoriemedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg" (nytt fönster).