Parotitvirus-RNA

Mikrobiologen
 • Skruvkorksrör

  Provrör
  Volym 10 mL
  Tillsats
  Märkning Skruvkorksrör
  Prod. nr. 06639910
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Övrigt (virus).

Provtagningsmateriel

PCR: Sekret från parotiskörtelns mynning som tas med pinne och stoppas i sterilt rör med ca 1 mL koksalt, saliv, urin.

Serologi: Gelrör (gul propp).

Provtagning

Det är osäkert hur länge parotitvirus kan påvisas i saliv och urin.
Akut virus-parotit bör därför analyseras med både RNA-påvisning och serologi.

Minsta provmängd: 0,5 mL.

Provhantering

Förvara provet kylt. Kan transporteras i rumstemperatur eller kyla.

Metod

RNA påvisas med PCR.

Utförande laboratorium

Klinisk virologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Länk till "Laboratoriemedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg" (nytt fönster).

Medicinsk bakgrund

Parotitvirus är ett höljeförsett RNA-virus i gruppen paramyxovirus. Det infekterar exokrina körtelceller i spottkörtlarna, men liknande celler i pancreas och testiklar kan också drabbas. Virus överförs via droppsmitta av saliv. Inkubationstiden är 2-3 veckor. I samband med måttlig feber och allmänsymtom, får man ömhet och svullnad över parotiskörteln. Komplikationer är meningit, pankreatit eller orkit. Ibland inträffar allvarlig encefalit. Infektion i första trimestern kan leda till missfall. Misstänkta fall bör analyseras med både PCR och serologi. Det är osäkert hur länge virus kan påvisas i saliv och urin varför båda för närvarande rekommenderas.