Brucella-ak

Mikrobiologen
 • Vakuumrör med gel

  Provrör
  Volym 4 mL
  Tillsats Gel+koagulationsaktivator
  Märkning Gul propp
  Prod. nr. 25047201
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Bakterieserologi.

Kliniska data, insjukningsdatum och eventuell utlandsvistelse ska alltid anges. Det behövs för korrekt bedömning av analysresultatet.

OBS! Misstanke om brucellos måste framgå även på alla eventuella odlingsremisser (t ex blododlingar, vanliga sårodlingar) då särskild hantering behövs för att undvika smitta vid analys.

Förvarna även laboratoriet dagtid på tel 294 50!

Provtagning

Minsta användbara provvolym är 1 mL.

Provhantering

Prov centrifugeras i 10 min.
Förvara provet kylt. Kan transporteras i rumstemperatur eller kyla.

Svar/Bedömning

Antikroppar (IgM och IgG) besvaras med titer och kommentar.

Immunsvaret är klassiskt, med IgM efter ca 1 vecka och IgG efter ca 2-3 veckor. Eftersom patienter oftast redan varit sjuka en tid blir det sällan aktuellt med upprepade (parade) prov på dem, däremot vid misstänkt/möjlig smitta.

Svarstid

Inom 10 dagar.

Metod

Enzyme-Linked-ImmunoSorbent Assay (ELISA).

Utförande laboratorium

Folkhälsomyndigheten, Solna.

Länk till "Folkhälsomyndigheten, Solna" (nytt fönster).

Medicinsk bakgrund

Brucellos är en systemisk infektion som sprids från djur till människa (zoonos). Den orsakas av bakterier i släktet Brucella.

Människor smittas framför allt då de intar opastöriserade mejeriprodukter som mjölk och ost. Otillräckligt uppvärmt kött utgör också en risk. Bakterien kan smitta direkt via skadad hud om man hanterar sjuka djur.
Accidentell inhalation av aerosol med bakterier är en möjlig smittväg på laboratorium.

Majoriteten av svenska fall har dock smittats i Mellanöstern eller Afrika. Inhemska fall är mycket ovanliga och orsakas oftast av importerade opastöriserade livsmedel.

Bakterierna är tåliga. De kan överleva i fruset kött 3 veckor, i jord 2 månader och i opastöriserad ost 3 månader. Smittdosen är låg, 10-100 bakterier kan räcka för att orsaka sjukdom.

Inkubationstiden varierar (5 dagar - 6 månader) men är ofta 2-4 veckor.
Sjukdomen kan pågå flera månader med återkommande feberperioder (undulerande feber), huvudvärk, muskelvärk och trötthet.
Komplikationer är t ex artrit, osteit, meningit och myokardit. Infektionen kan behandlas med antibiotika.