Q-feber-ak (Coxiella burnetii)

Mikrobiologen
 • Vakuumrör med gel

  Provrör
  Volym 4 mL
  Tillsats Gel+koagulationsaktivator
  Märkning Gul propp
  Prod. nr. 25047201
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Bakterieserologi.

Provtagning

Lämplig provvolym 5-10 mL blod i gelrör (gul propp) eller rör utan tillsats (röd propp). Minsta mängd 200 µL serum.

DNA-påvisning: Blod i EDTA-rör (lila propp).

Provhantering

Förvara provet kylt. Kan transporteras i rumstemperatur eller kyla.

Metod

IgM och IgG påvisas med EIA och konfirmeras med mikroimmunfluorescens-test (MIF).

Bakterie-DNA påvisas med realtids-PCR.

Utförande laboratorium

Folkhälsomyndigheten, Solna.

Länk till "Folkhälsomyndigheten, Solna" (nytt fönster).

Medicinsk bakgrund

Q-feber orsakas av en rickettsia, Coxiella burnetii (en rickettsia är en intracellulärt levande bakterie). Den är mycket tålig och kan därför överleva länge i det fria. Många djur, som nötboskap, får, getter, katter och diverse smågnagare utgör reservoar. Smittöverföring sker oftast via luftburen aeROSol (damm) som förorenats av kroppsvätskor och avföring från djur. Smittsamt damm kan föras lång väg (kilometervis) med vinden. Smitta kan också ske via direktkontakt med infekterade djur och djurprodukter som ull, hö och gödsel. Opastöriserad mjölk, blod och benmärg har också rapporterats som smittkällor. Inkubationstiden är 2 - 3 veckor. Direkt smitta från person till person är mycket sällsynt. Immuniteten efter genomgången sjukdom är troligen livslång.