Pneumokock-ak

Mikrobiologen
 • Vakuumrör med gel

  Provrör
  Volym 4 mL
  Tillsats Gel+koagulationsaktivator
  Märkning Gul propp
  Prod. nr. 25047201
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Bakterieserologi.

Provtagning

Minsta provmängd: 150 µl serum.

Provhantering

Prov centrifugeras i 10 min.
Förvara provet kylt. Kan transporteras i rumstemperatur eller kyla.

Metod

Antikroppar påvisas med EIA-teknik (enzyme immunoassay).

Utförande laboratorium

Klinisk mikrobiologi och immunologi, Universitetssjukhuset, Lund.

Länk till "Klinisk mikrobiologi, Universitetssjukhuset, Lund" (nytt fönster).

Medicinsk bakgrund

Analyseras vid utredning av vaccinationsstatus vid immunbristutredning utförs kvantifiering av IgG-antikroppar mot pneumokockers kapselpolysackarider. Nästan alla har antikroppar mot pneumokocker. Det är stor variation i antikroppsnivå hos olika individer. Analysen har mycket litet värde vid frågeställningen aktuell infektion.